czech flag
Ceský
Country
Language
Opravy, náhradní díly a služby pro průmyslovou automatizaci

Opravy, náhradní díly a služby pro průmyslovou automatizaci

Web Chat
 
 

 

ARL 3400

ARL 3400 (Optcal Emission Spectro Meter )
 
 

1

 

+420 544 528 660

sales@lektronix.cz

ARL 3400

: Optcal Emission Spectro Meter

: 3400

: Další

:

, , &


*

ARL - 3400

  • -
  • -

*


*


*


*


*
 

Mockrát vám d?kuji za vaši rychlou odpov?? a za ?as v?novaný ?ešení tohoto konkrétního problému a situace. Jako vždy jste dodrželi slovo a jednali pohotov? a profesionáln? a pokra?ovali v rozvíjení p?íkladn? dobrých vztah? se zákazníky. Ukázali jste se neocenitelnými p?i sd?lování jasných a stru?ných technických informací z mé strany inženýrskému týmu v rámci spole?nosti Lektronix a já oce?uji veškerou vaši pomoc a podporu, kterou jste do sou?asnosti poskytli. Toto je zá?ný p?íklad toho, jak by se m?ly rozvíjet a udržovat dobré vztahy se zákazníky. Pokra?ujte v dobré práci.

Graham, výkonný ředitel