czech flag
Český
Country
Language
Opravy, náhradní díly a služby pro průmyslovou automatizaci

Opravy, náhradní díly a služby pro průmyslovou automatizaci

live chat otevře se v novém okně
 
 

Nápověda Lektronix

Chci vrátit položku

Všechny položky, které v Lektronix opravujeme, prochází následným testování (je předmětem dostupnosti testovacího zařízení a typu) a před odesláním jsou pečlivě zabaleny s využitím antistatických sáčků/obalových materiálů, pokud to charakter dílu požaduje. Pokud od vás do 7 dnů od dodání neobdržíme žádnou komunikaci týkající se případných problémů s dodáním dílů, má se zato, že díl byl dodán v pořádku a bez problémů.

Pokud se z jakéhokoliv důvodu rozhodnete vrátit jakoukoliv položku (položky), musíte to nahlásit společnosti Lektronix International Ltd do 7 dnů od dodání této položky (položek) a následně zaslat tuto položku (položky) ke zhodnocení a inspekci. Lektronix International Ltd v tomto případě nezodpovídá za přepravní náklady. Akceptujeme vrácení položky (položek) pouze za následujících podmínek:

Položka vadná při dodání
Pokud je položka vadná při dodání, můžete ji zaslat zpět. Vyměníme ji za jinou, případně, pokud není náhrada k dispozici, ji opravíme. Pokud nejsme schopní provést opravu ani výměnu, danou položku vám plně refundujeme.

Poškození při dopravě
Můžete zaslat zpět položku, která byla poničena v průběhu dopravy. V žádném případě však neakceptujeme zodpovědnost za zničenou položku, pokud Kupující o poškození neinformoval přepravce při převzetí zboží. Pokud je zboží v průběhu přepravy poškozeno a tato skutečnost je zjevná, měl by Kupující potvrdit doručení zboží a uvést na toto potvrzení poznámku o poškození dodávky. Poškozenou položku (položky) vyměníme za jinou, případně, pokud není náhrada k dispozici, ji opravíme. Pokud nejsme schopní provést opravu ani výměnu, danou položku vám plně refundujeme.

Špatná položka
Můžete vrátit všechny položky, které jsme vám chybně zaslali v důsledku naší chyby a my vám plně refundujeme jejich cenu. Tyto položky nahradíme správnými, případně refundujeme jejich cenu v okamžiku, kdy obdržíme původní špatně zaslané položky a zpracujeme tuto událost administrativně. V těchto případech zajišťujeme zpětnou dopravu zboží do Lektronix na naše vlastní náklady.

Nepotřebná položka
Do sedmi dnů můžete vrátit všechny položky, které nepotřebujete, pokud jsou stále v neporušeném obalu. Tato operace je předmětem manipulačního poplatku ve výši 25% dané položky. Platbu za dané položky poníženou o manipulační poplatek vám zašleme zpět v okamžiku, kdy obdržíme původní zpět nepotřebné položky a zpracujeme tuto událost administrativně. Poznámka: Nemůžeme vyměnit ani refundovat položku s porušeným obalem, pokud není nefunkční nebo nedošlo k zaslání chybné položky naší vinou. Přepravní náklady hradíme pouze v případě, že došlo k zaslání chybné položky naší vinou.

Prosím berte na vědomí, že Lektronix nemůže akceptovat vrácení nebo refundaci následujících položek:
Produkty, které byly specificky konfigurovány dle požadavků kupujícího.
Softwarové produkty.