czech flag
Ceský
Country
Language
Opravy, náhradní díly a služby pro průmyslovou automatizaci

Opravy, náhradní díly a služby pro průmyslovou automatizaci

Web Chat
 
 

 

ARL S702298

ARL S702298 (Control pcb )
 
 

1

 

+420 544 528 660

sales@lektronix.cz

ARL S702298

: Control pcb

: S702298

: PLC Software

:

, , &


*

ARL - S702298

  • -
  • -

*


*


*


*


*
 

Jsem opravdu spokojený s vysokou úrovní zákaznického servisu, kterou poskytuje spole?nost LeKtroniX. Zejména od Griffa, Donny a Chloe, a to v?etn? pracovník? v zázemí nákupu a technik?, se kterými se nedostanu do styku. Velmi na nás zap?sobila rychlá úrove? služeb a vaše schopnost podpo?it nás s n?kterými našimi složitými staršími za?ízeními, jak v rámci UK, tak i z USA. Nedávno dokon?ená práce na kartách AB PLC5 nám velmi pomohla, obzvláš? pokud jde o prodloužení životnosti dílu a v kone?ném d?sledku i o snížení našich ?istých kapitálových výdaj? na vým?nu velkých aktiv. T?ším se na další spolupráci s týmem a ješt? jednou d?kuji za trvalou podporu a pomoc.

Simon , UK